Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Dokumentace PO


Dokumentace požární ochrany se nevyžaduje pro kategorii bez zvýšeného požárního nebezpečí.
Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Dokumentaci požární ochrany podle vyhlášky o požární prevenci tvoří:
· dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
· posouzení požárního nebezpečí
· stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
· požární řád
· požární poplachové směrnice
· požární evakuační plán
· dokumentace zdolávání požárů
· řád ohlašovny požárů
· tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
· dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
· požární kniha
· dokumentace o činnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-