Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Povinnosti při pracovním úrazu

Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu jsou dány § 105 zákoníku práce. Jde zejména o vyšetření příčin a okolnosti vzniku pracovního úrazu, vedení dokumentace o pracovním úrazu a přijetí opatření proti opakování pracovních úrazů.

Všechny pracovní úrazy se evidují v knize úrazů

O pracovních úrazech s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny a smrtelných úrazech vyhotovuje zaměstnavatel záznam o úrazu a hlásí je stanoveným orgánům a institucím

Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu stanovuje nařízení vlády 494/2001 Sb.

Záznamy o pracovních úrazech se zasílají vždy za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:
· Oblastnímu inspektorátu práce (místně příslušnému pracovišti)
· příslušné zdravotní pojišťovně zraněné osoby
Další specifické povinnosti viz zmíněném vládním nařízení.

Odškodnění pracovního úrazu
· Věcná škoda
· Bolestné /vyhl. MZd 440 /2001 Sb./
· Ztížení společenského uplatnění /vyhl. MZd 440 /2001 Sb./
· Účelně vynaložené náklady spojené s léčením
· Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti
· Náhrada ztráty na výdělku po ukončení pracovní neschopnosti

Pojištění

Povinnost „zákonného pojištění“ odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou při pracovním úrazu zaměstnance nebo nemoci z povolání /Zákoník práce §205d) -Předhodná ustanovení/.


 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-