Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Revize elektrických zařízení

Elektrická zařízení je nutné rozdělit do třech skupin a údržbu, revize a kontroly řešit ve vztahu k příslušným předpisům
· Stabilní elektrická zařízení (ČSN 33 1500)
Četnost revizí je dána uvedenou normou a vychází se z druhu prostředí, prostoru a objektu, ve kterém se elektrické zařízení vyskytuje. Pokud jde o prostředí základní, normální, pak se revize provádí 1x za 5 let. Druh prostředí zjistíte z tzv. protokolu o určení prostředí a podle působení vnějších vlivů na elektroinstalaci. Pokud působí vlhko, revize je častější 1x za 3 roky, pokud působí mokro, revize je ještě častější 1 x za rok. Pro venkovní prostředí je lhůta revize čtyřletá. V prostorách, které jsou součástí areálu obchodních domů, kde se shromažďuje více než 250 osob na jednom místě je lhůta 1 x za 2 roky.
Nová elektrická zařízení jw možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí
Pro elektrické rozvody v místnostech pro lékařské účely platí ČSN 33 2140.

· Ruční elektrické nářadí (ČSN 33 1600)
Tam, kde je ruční elektrické nářadí (vrtačka, apod.), je nutné vycházet z třídy ochrany daného nářadí a doby používání, na základě těchto informací se určí četnost provádění revizí v souladu s uvedeným předpisem.

· Elektrické spotřebiče (ČSN 33 1610)
Rozdělení el.spotřebičů podle používání :
skupina A - pronájem dalšímu uživateli (např. půjčovny)
skupina B - používané ve venkovním prostoru (stavby, zemědělství)
skupina C - průmyslová a řemeslná činnost
skupina D - veřejné budovy ( např. hotely, školy )
skupina E - administrativní činnost

Tabulka skupin ve formátu MS Word

 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-