Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Kdo jsou zástupci pro oblast BOZP a rada zaměstnanců

Aktualizováno v r. 2007

Podle § 281 odst. 1) u toho zaměstnavatele, u něhož nepůsobí odborová organizace si mohou zaměstnanci zvolit radu zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Rada zaměstnanců má nejméně 3, nejvýše 15 členů. Počet členů je vždy lichý. Celkový počet zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci závisí na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a na rizikovosti vykonávaných prací; je možné však ustavit nejvýše 1 zástupce na 10 zaměstnaců.

Podle § 276 ZP odst. 1) zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance a jednat s nimi přímo, nepůsobí-li u něj odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Informováním se podle § 278 odst. 2) ZP rozumí poskytnutí nezbytných údajů, z nichž je možné jednoznačně zjistit stav oznamované sklutečnosti, popřípadě k ní zaujmout stanovisko.

Projednáním se podle § 278 odst. 3) ZP rozumí jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, výměna stanovisek a vysvětlení s cílem dosažení shody.

V § 279 ZP je uvedeno o čem je povinen zaměstnavatel informovat zaměstnance.
V § 280 ZP jeuvedeno co vše je zaměstnavatel povnen projednat se zaměstnanci.

Funkční období rady zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci trvá tři roky.
Členství v radě zaměstnanců a funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci končí dnem
a) vzdání se funkce,
b) skončení pracovního poměru u zaměstnavatele.
c) odvoláním z funkce

Nelze zaměňovat zvoleného zástupce pro oblast BOZP z řad zaměstnanců s odborně způsobilou osobou pro oblast BOZP!


 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-