Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Pokyny pro ochranu zdraví při práci s počítačem
(Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., příloha č. 7)

Práce u počítače obnáší zrakovou únavu a zvýšenou psychickou zátěž, ale i zátěž vzhledem k působení řady dalších činitelů jako například trvale vnucená poloha těla, statická elektřina, únava svalů a šlach na rukou a pažích.

Platí zásady
- že počítač neumísťujeme v blízkosti působení elektromagnetických polí /“plavání obrazu“/ a v příliš prašném prostředí
- že monitor by neměl být umístěn těsně vedle okna, neboť by to mohlo v důsledku velkých rozdílů jasů vnímaných levým a pravým okem vyvolávat bolesti hlavy
- že u počítače nekouříme
- že vhodná teplota pro práci s počítačem je 20 až 24 stupňů C
- že při umísťování více počítačů nutno dodržovat odstupů nejméně 1 metr, a to z důvodů snížení emitovaného záření
- že v místnosti nutno stále udržovat čistotu, stírat prach, který vadí nejen počítači, ale může mít v důsledku působení statických polí i negativní vliv na pracovníky s citlivější pletí /exémy/. K tomu napomáhá podlaha bez koberce se snadno omyvatelnou podlahovou krytinou.
Většinou se počítač umísťuje na desku kancelářského stolu, což není nejvhodnější. Oddělitelná klávesnice má být totiž umístěna na nižším stolku, ten musí poskytovat dostatečný prostor pro nohy /nejlepší je proto výsuvná deska/. U osob píšících desetiprstovou metodou naslepo jde přední hrana klávesnice zároveň s okrajem stolu. U ostatních lidí se posouvá hlouběji do stolu /asi o 10 cm/ a do vzniklého prostoru se umístí vhodná opěrka zápěstí.
- že horní okraj obrazovky umístíme do výše očí
- že monitor nasměrujeme tak, aby světlo dopadlo z boku /světlo se nesmí zrcadlit na obrazovce a nesmí být v zorném úhlu hlavního pohledu/
- že stíníme monitor dobře zabarveným filtrem /a to i v případě, že máme monitor se sníženým vyzařováním/, který omezuje vlivy záření a zvýrazňuje kontrasty, čímž se práce s obrazovkou stává příjemnější. Eliminuje negativní vlivy statické elektřiny /případně specielní klávesnice odvádí z těla statickou elektřinu přes klávesu mezerníku/. Nesmí se zapomenout na uzemnění filtru! Neuzemněný filtr, nejenže nesvádí statickou elektřinu, ale může dokonce zesilovat elektromagnetické pole.
- že, je-li to možné využíváme na monitoru vhodných barevných kombinací. Při psaní z předlohy je výhodné volit tmavé znaky na světlém pozadí, neboť oko se nemusí stále přizpůsobovat výrazné změně jasů a také se tím snižují odlesky na obrazovce
- že kvůli záření umístíme obrazovací jednotku zadní částí ke stěně, protože záření je zde nejsilnější a nejnebezpečnější pro lidský organismus
- že kvůli vyzařování z boků a především směrem vzhůru umístíme monitor tak, aby nebyly ohrožovány osoby, a to nejen trvale přítomné. Nejlépe toho dosáhneme zamezením přístupu do okruhu 50 cm kolem monitoru nebo použitím bočního ochranného štítu
- že ukazujeme-li něco na obrazovce, nepohybujeme se po ní resp. po filtru prstem
- že při psaní dodržujeme tzv. pohodovou vzdálenost očí od obrzovky asi 50 - 80 cm /závisí na velikosti obrazovky/.
- že jas obrazovky zbytečně nezvyšujeme, škodí obrazovce i zdraví
- že při práce s počítačem není vhodné používat bifokální brýle. Brýle s ochranou proti UV záření jsou zbytečné, neboť je dostatečně pohlcováno materiálem obrazovky, taktéž rtg. záření je výrazně tlumeno sklem obrazovky
- že kvalitu vidění zvyšujeme pravidelným čištěním obrazovky a filtru čisticími prostředky na obrazovky, či okenou nebo ironem.
- že tiskárnu umístíme tak, že můžeme pohodlně manipulovat s ovládacími prvky a sledovat probíhající tisk.
- že jehličkovou tiskárnu není vhodné umístiti na stejném stole s centrální jednotkou
- že testová předloha by měla být dobře čitelná a umístěna na stojánku těsně vedle obrazovky o něco blíže k oku, či kolmo proti sobě a monitor těsně vpravo
- že textovou předlohu je nutno někdy přisvítit /její světelnost by měla činit 300 luxů/, přitom světlo nesmí osvětlovat obrazovku a zdroj nesmí být v zorném poli hlavního pohledu a osvětlení nesmí být jen ze stolního svítidla
- že v případu silného osvitu obrazovky denním světlem je nutno zastíňovat okna žaluziemi, přičemž vertikální žaluzie jsou vhodnější než horizontální

Správné sezení
- nesprávné sezení může způsobit potíže od bolesti zad, krční páteře a hlavy až po bolest na hrudní kosti, při trvalém působení vede k poškození páteře.
Nutnost židle s opěradlem pro záda, jež má nastavitelnou výšku sedadla i zádové opěrky s nastavitelným sklonem opěrky.
Výhodné židle na kolečkách s pětiramennou základnou a vhodnými opěrkami pro předloktí.

Jak sedět na židli?
Chodidla položit celou plochou na podlahu, případně na specielní podložku pro nohy /u osob malého vzrůstu/. Nohy jsou ohnuty v kolenou do pravého úhlu.
Paže jsou volně podél těla, ohnuty v lokti do mírně stoupajícího úhlu, shodného s úhlem sklonu klávesnice, tedy 10 až 15 stupňů. Prsty jsou mírně ohnuty a kláves se dotýkají bříšky. Zápěstí nikdy neopírat o rám klávesnice, či o hranu stolu!

Pracovní režim
- po každých 2 hodinách práce nutno udělat desetiminutovou přestávku vyplněnou jinou prací
- práce na počítači by neměla přesáhnout 6 hodin během dne
- při pocitu únavy očí při práci s počítačem, zaměřit svůj zrak občas od obrazovky na vzdálenější předmět, občas povstat a protáhnout páteř
- při předepisování brýlí pro opis z předlohy u počítače je dobré upozornit lékaře na vzdálenost předlohy /brýle na čtení se zpravidla předepisují na vzdálenost 30 cm/

Součástí pracovního režimu by měly být preventivní lékařské prohlídky zaměřené na oči a pohybovou soustavu.

Dobré je provádět zraková cvičení a cvičení na protažení páteře a svalů, procvičení rukou, zápěstí a prstů.
 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-