Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Zaměření prověrky BOZP /uložené zaměstnavateli ZP §108, odst.5)/


Prověrka BOZP v lékárnách má být zaměřena na:

1/ průběžné vedení povinné dokumentace BOZP

2/ provádění školení BOZP a PO včetně přezkoušení zaměstnanců

3/ provádění ostatních specifických školení (například řidičů, zaměstnanců pracujících
ve výškách, atd.)

4/provádění školení zaměstnanců, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky uložené zákonem 356/2003 Sb.

5/provádění zaškolení obsluhy strojů, přístrojů a zařízení

6/provádění povinných revizí vyhrazených technických zařízení

7/ odstraňování závad uvedených v revizních protokolech ve stanovených termínech uložených revizními techniky

8/ vybavenost zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky /OOPP/, pracovními oděvy, obuví, mycími, čisticími a dezinfekčními prostředky

9/ vybavení lékáren bezpečnostním značením dle NV 11/2002 Sb., v pozdějším platném znění.

10/ zhodnocení vývoje pracovní úrazovosti, evidenci pracovních úrazů

11/ posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců, provádění pravidelných lékařských prohlídek smluvním lékařem pracovnělékařské péče

12/ dodržování zakázaných prací pro ženy, těhotné ženy, kojící ženy, matky do konce devátého měsíce po porodu a mladistvé

13/ připravenost k poskytování první pomoci

14/ zhodnocení technické úrovně stavu budov a zařízení, rozvodů elektřiny, plynu, vody, stavu vytápění, osvětlení, větrání

15/ zhodnocení stavu a úrovně pracovního prostředí, pracovních podmínek, sociálního zázemí, technického vybavení, hygienické úrovně, ergonomických požadavků

16/ zhodnocení úrovně skladování a manipulace se zbožím při příjmu, uskladňování a výdeji

17/ zhodnocení nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

18/ zhodnocení nakládání s návykovými látkami

19/ zhodnocení úrovně odpadového hospodářství

20/ práci přesčas, dodržování pracovní doby a pracovních přestávek


Prověrka bezpečnosti práce musí obsahovat:
- výčet zjištěných nedostatků a závad
- uložená opatření, případně doporučení


Prověrku bezpečnosti práce podepisují všechny osoby pověřené zaměstnavatelem k jejímu provedení.

Převzetí prověrky podepisuje statutární orgán (za fyzické osoby podnikající - majitel lékárny, provozovatel lékárny, za právnické osoby - jednatel společnosti, případně pověřený výkonný ředitel).

 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-