Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Prověrka BOZP


Provedení prověrky BOZP nejméně jednou v roce ukládá zaměstnavateli §108, odst.5) zákoníku práce

V čem spočívá prověrka BOZP?

Jde zejména o
· prověřování plnění všech povinností zaměstnavatele z oblasti BOZP,
· prověřování naplnění některých ustanovení zákoníku práce a dalších platných právních předpisů dotýkajících se oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požadavků na pracovní prostředí, hygienických a ergonomických požadavků, požární ochrany.

Prověrka BOZP se organizuje na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě se zástupcem zaměstnanců pro oblast BOZP.


Prověrku BOZP provádějí zaměstnavatelem pověření členové prověrkové komise, kterými většinou bývají:
odborně způsobilá osoba z BOZP,
odborný zástupce provozovatele lékárny
přizvaný zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP.

Výsledkem prověrky je protokolární zápis se soupisem závad a nedostatků včetně doporučených opatření.

V zápise z prověrky nesmí chybět datum jejího provedení s podpisy všech členů prověrkové komise a datum předání pověřenému zástupci zaměstnavatele.


Povinností zaměstnavatele pak je zjištěné nedostatky odstraňovat. 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-