Poskytování služeb v oblasti BOZP pro provoz lékáren
 
Zabýváme se poskytováním služeb z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se zaměřením na provoz lékáren.
 
Jsme v trvalém kontaktu s určitým okruhem svých klientů již od roku 1994.
Těmto svým klientům chceme umožnit okamžitý přístup ke všem námi vypracovaným materiálům v aktuální podobě, pos-kytnout co nejrychleji aktuální informace o zákonných povinnostech vztahujících se k oblasti BOZP, co nejvíce usnadnit provádění povinného školení BOZP jejich zaměstnanců. Odpovíme na jakékoliv dotazy, případně zprostředkujeme prove- dení požadovaných revizí vyhrazených technických zařízení, a to vše v rámci jedné platby na celý rok. Svoji působnost se snažíme nyní rozšířit i pomocí těchto stránek.
provoz lékáren předpisy BOZP pro lékárny školení BOZP zaměstnanců lékáren školení BOZP - požární ochrana před požárním nebezpečím
  Aktuální informace
  V této rubrice vás pravidel-
  ně informujeme o novinkách
  na našich www stránkách.
  Pro více informací klikněte
  na šipku.
   
  Aktualizované
  materiály BOZP
  Naši zaregistrovaní klienti
  mají po zadání svého hesla
  stálý přístup k nejnovějším
  materiálům BOZP.
   
  Školení BOZP
  Zajišťujeme on-line školení
  bezpečnosti a ochrany zdraví
  při práci pro vedoucí
  pracovníky i pro samotné
  zaměstnance.
   
  Požární ochrana
  Podáme vám i základní
  informace o povinnostech
  platných pro kategorii
  činností bez zvýšeného
  požárního nebezpečí.
   
  BOZP - Aktuální informace   materiály BOZP   Školení BOZP   BOZP - Požární ochrana
  Po dohodě s námi je možno si objednat:
     
    - školení vedoucích zaměstnanců
    - pomoc při vyšetřování pracovních úrazů
    - provedení prověrky BOZP
    - případně další dohodnuté služby
     
  Kontakt:
   
  Libuše Šnoblová
odborně způsobilá osoba poskytující služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  Adresa: Jažlovická 1313/11, 149 00 Praha 4
  Tel.: 272912800
Mobil: 603759318
Email: snoblova@volny.cz
   
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-optimalizace PageRank.cz